Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆENITO O PRAONICI MUNDI 

Pružatelj usluga, poslovnica Mundi, je tvrtka za trgovinu i usluge M-OIL d.o.o. registrirana na adresi Josipa Pavića 7A.

Opći uvjeti poslovanja reguliraju uvjete pružanja usluga, prodaje proizvoda i najma od strane pružatelja usluga te obveze prema korisniku koji se služi tim uslugama ili kupuje proizvode (u nastavku teksta: korisnik​).

Potpisivanjem Ugovora ili Narudžbenice, korisnik prihvaća uvjete korištenja usluga propisane ovim općim uvjetima poslovanja.

2. OPIS POSLOVNICE MUNDI

Poslovnica Mundi je prodajno mjesto gdje korisnicima naših usluga prezentiramo naše usluge na području pranja i održavanja hotelskog, restoranskog i kućnog rublja, usluge najma ugostiteljskog rublja, prodaju svih vrsta ugostiteljskog rublja te održavanje i čišćenje poslovnih i apartmanskih prostora. Osim prezentacije usluga u našim poslovnicama, izvršavamo u većem ili manjem obimu, ovisno o poslovnici i vrsti usluge, izvršenje samih usluga.

U poslovnicama Mundi nastojimo uvijek nadograđivati naše usluge u korist korisnika te iz tih razloga su naše usluge podložne promjenama, i ne obvezujemo se održavati neizmjenjene pakete usluga kroz vremenski period.

3. ZNAČENJE POJMOVA

Opći uvjeti poslovanja ​M-OIL d.o.o. predstavljaju popis ugovorenih klauzula na čiju se primjenu pozivaju stranke u ugovoru i svi korisnici usluga i proizvoda poslovnica Mundi.

Poslovnica Mundi ​je prodajno mjesto gdje su našim postojećim ili budućim korisnicima dostupne naše usluge i proizvodi na uvid te se u njima i izvršava dio usluge koju pružamo korisniku.

Ugovor ​je Ugovor o uslugama koje pružatelj usluge, poslovnica Mundi, pruži svojim korisnicima.

Potpisana i pravilno ispunjena narudžbenica također predstavlja ugovor o ostvarenju usluga.

Pružatelj​ usluge je poslovnica Mundi kao tvrtka za trgovinu i usluge M-OIL d.o.o.
prijavljena na Josipa Pavića 7A, 10000 Zagreb, OIB: 76766137728.

Korisnik ​usluge je fizička ili pravna osoba koja s pružateljem usluge sklopi valjani ugovor ili popuni narudžbenicu za usluge. Pružatelj usluge je dužan korisniku ispostaviti dogovorene usluge i ukazati mu na prava i obveze koja proizlaze iz potpisanog ugovora i Općih uvjeta poslovanja.

E-narudžbenica ​je digitalni oblik narudžbenice koji korisniku omogućuje na putem interneta naruči usluge od pružatelja usluga.

Opći uvjeti ugovora ​opći su uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008, 125/2011 i 78/2015), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Pretplata ​je klauzula u ugovoru koju korisnik pri potpisivanju ugovora može dogovoriti s pružateljem usluga i omogućuje korisniku da svaki mjesec nije dužan potpisivati novi Ugovor o uslugama već se on automatski nastavlja na drugi mjesec dok se ne potpiše Ugovor o raskidu.

Ugovor o raskidu​ je ugovor kojim korisnik raskida svoj pretplatnički odnos s pružateljem usluga ugovoren prilikom potpisivanju Ugovora o uslugama.

Usluge ​su sve vrste usluga koje M-OIL d.o.o kroz svoje poslovnice Mundi pruža
svojim korisnicima.

Setovi​ su objedinjeni pojedinačni komadi posteljnog i kupaonskog rublja u cijeline koji zadovoljavaju potrebe za ležajnom jediniciom za koju su namjenjeni te paket seta uključuje i određeni broj pranja istih.

 

4. OPĆENITI UVJETI

Na sve međusobne odnose između pružatelja usluge i korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.

Kreiranjem narudžbenice ili potpisivanjem ugovora korisnik prihvaća da poslužitelj usluge koristi klijentove dostupne osobne, identifikacijske, financijske i ostale podatke u interne svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Pružatelj usluge će takve podatke držati u tajnosti te koristiti u svrhe vlastitog prikupljanja, obrađivanja, čuvanja i analize podataka.

Pružatelj usluge se obvezuje da će korisniku uvijek biti dostupni podaci o trtci (OIB, adresa, kontakt broj i email), informacije o bitnim parametrima proizvoda i usluga (rokovi isporuke, materijal izrade proizvoda, uvjeti realizacije usluge, akcije i cijene), informacije o pstupku s pritužbama i informacije o načinima plaćanja putem weba i/ili kontakt telefona i emaila i/ili osobno.

 

5. USLUGE
5.1 USLUGE NAJMA SETOVA
5.1.1 VRSTE SETOVA

Setovi su objedinjeni komadi posteljnog i kupaonskog rublja u cijeline koje zadovoljavaju potrebe za ležajnim jedinicama te se po potrebi, izvedbi i kategorizaciji ležajne jedinice razlikuju.

Svaki set ukljčuje asortiman kupaonskog rublja i posteljnog rublja i određeni broj pranja u dogovorenom periodu, a količine se razlikuju ovisno o setu.

 

5.1.2 UGOVARANJE SETOVA

Ugovaranje setova se odvija u poslovnicama Mundi, kod našeg prodajnog predstavnika na terenu ili putem interneta.

Usluge seta se mogu ugovoriti minimalno na mjesec dana ili pretplatiti se na neodređeni period koji se prekida Ugovorom o raskidu.

Ugovor o raskidu je potrebno napraviti minimalno 3 radna dana prije kraja tekućeg razdoblja od mjesec dana u kojem je aktivna usluga.

 

5.1.3 OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE

Pružatelj usluga je dužan izvršiti predaju i izmjene setova u dogovorenom roku ili najkasnije sa 12h zakašnjenja u slučaju izvanrednih okolnosti.

Pružatelj usluga na izmjeni i prilikom predaje seta garantira njegovu čistoču i ispeglanost.

Prilikom primopredaje seta ili njegove izmjene pružatelj usluge je dužan pregledati sve zaprimljene artikle te ako uoči da je određeni artikl fizički oštečen (zapaljen, poderan, izrezan, probušen i sl.) ili nedostaje mora ukazati korisniku.

Ako se ustanovi da je podjedini artikal ili više njih, koj poslužitelj ustupa korisniku, zgužvan, neugodnog mirisa ili prljav, poslužitelj usluge ga je dužan zamjeniti u roku 12h.

Poslužitelj je dužan po preuzimanju i/ili po isporuci artikala korisniku predati otpremnicu na potpis te jedna kopija ostaje korisniku, a jedna poslužitelju.

Ako korisnik ne iskoristi na svakoj izmjeni izmjenu svih artikala ili ako ne iskoristi sve dogovorene izmjene u dogovorenom periodu pružatelj usluge mu nije dužan umanjiti cijenu seta, prebaciti neiskorištene izmjene u drugi period ili produljiti dogovoreni period.

 

5.1.4 OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik prilikom ugovaranja usluge setova dogovara kada želi da se izmjene seta izvrše ili ih javlja poslovnici gdje je ugovorena usluga minimalno 48 sati prije.

Korisnik ima pravo na promjenu termina izmjene seta za isti broj puta koliko ima dogovorenih izmjena, za svaki dogovoreni termin po jednu promjenu, koje je dužan najaviti minimalno 24 sata prije.

Korisnik na izmjeni paketa nije dužan sve artikle izmjeniti niti je dužan iskoristiti sve ugovorene izmjene unutar dogovorenog perioda.

Prilikom primopredaje seta ili njegove izmjene korisnik je dužan pregledati sve zaprimljene artikle. Ako korisnik ustanovi da su pojedini artikli iz seta prljavi i/ili zgužvani i/ili nugodnog mirisa dužan ih je odmah na primopredaji reklamirat jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Ako se ustanovi da je pojedini artikal ili više njih, koj korisnik vraća poslužitelju, fizički oštečen (zapaljen, poderan, izrezan, probušen i sl.) korisnik je dužan platiti punu cijenu spornih artikala po važećoj maloprodajnoj cijeni tog artikla u poslovnicama Mundi.

Korisnik je dužan potpisati otpremnice ako odgovaraju stvarnom stanju te jednu čuvati za vrijeme trajanja ugovora dok druga ide pružatelju usluge.

Po prestanku korištennja usluge najma i održavanja setova korisnik je dužan vratiti poslužitelju usluge sve ugovorene artikle fizički neoštečene (zapaljene, poderane, izrezane, probušene i sl.), u suprotnom korisnik je dužan platiti ekvivalentan iznos za zbroj svih artikala koji nedostaju ili su fizički oštečeni po važečem maloprodajnom cijeniku za navedene artike u poslovnicama Mundi na datum kad se ustanovio nedostatak.

 

5.2 SAMOUSLUŽNO PRANJE RUBLJA

Neke poslovnice Mundi unutar svojih prostora nude i samouslužno pranje rublja.
Korisnik koristi samuslužan dio praonice pridžavajući se uputa iz Općih uvjeta poslovanja, uputa u praonici i uputa zaposlene osobe.

Pružatelj usluge nije odgovoran za eventualne štete nastale na robi u samouslužnom načinu pranja.

Korisnik se mora držati ograničenja o punjenju perilice i sušilice kako se ne bi preopteretile i kako bi se održala kvaliteta pranja.

Kako bi se spriječilo preopterečenje perilica i sušilica u svakoj poslovnici Mundi je dostupna vaga gdje svaki korisnik treba provjeriti težinu robe koju želi oprati.
Eventualne direktne štete nastale od prekoračenja nosivosti perilice i sušilice snositi će korisnik koji ih je uzrokovao.

Naplata pranja u perilici je po ciklusu i nije vezana je za količinu koju kroisnik u njoj pere.

Osim navedenih uputa korisnik je dužan pridžavati se uputa proizvođača perilica i sušilica koje koristi.

Upute proizvođača za sve strojeve koje korisnik koristi su dostupne u svakoj poslovnici Mundi na upit.

 

5.3 USLUŽNO PRANJE RUBLJA

Uslužno pranje rublja je usluga gdje praonice Mundi umjesto korisnika operu te po dogovoru i osuše, slože i/ili ispeglaju rublje.

Ukoliko korisnik zatraži, pružatelj usluge je dužan korisniku dati procjenu troška prije pružanja usluge na temelju kilaže, vrste i zaprljanosti donesene robe i rublja.

Po primitku robe pružatelj usluge može korisniku dati kopiju ispunjene primke robe robe, koja je i važeča otpremnica u trenutku kada se oprana roba vraća korisniku.

Korisnik je dužan čuvati primku robe do izvršenja usluge i donijeti ju prilikom preuzimanja.

Ukoliko zaprimljena roba nema propisane etikete sa simbolima njege tekstila, pružatelj usluge ne snosni nikakvu odgovornost vezano za eventualne štete nastale pri procesu pranja, sušenja ili/i peglanja na toj robi.

U slučaju da korisnik ne dođe pokupiti svoju robu pružatelj će ga probati jedanput kontaktirati.

Ako se korisnik ne javi na poziv pružatelja usluge ili ne obavjesti drugim putem kada će podignuti robu koju je ostavio na pranju pružatelj usluge ju nije obvezan čuvati nakon isteka 30 dana od datuma kada je bila spremna za pokupiti.

 

5.4 USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA

U poslovnicama Mundi, na terenu ili putem interneta se može dogovoriti i čišćenje prostora u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Čišćenje prostora je fleksibilna usluga čije se dogovaranje vrši za svaki prostor pojedinačno.

Pružatelj usluga po potrebi može angažirati i druge pravne osobe da izvrše preuzete ugovore čišćenja prostora bez obveze da pritom obavjesti korisnika.

 

6. PRODAJA

Prodaja se održava u prostorijama poslovnica Mundi, na terenu ili putem interneta.

U slučaju da trenutno nema traženih artikala na stanju kupac ih može uplatiti te će mu artikli biti dostavljeni na dogovorenu adresu u dogovorenom terminu.

Poslužitelj je dužan po isporuci artikala korisniku predati otpremnicu, koju je korisnik dužan potpisati, te jedna kopija ostaje korisniku, a jedna poslužitelju.