OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SADRŽAJ:

 1. OPĆENITO O STATIM MUNDI D.O.O
  Pružatelj usluga, poslovnica Mundi, je tvrtka za trgovinu i usluge Statim Mundi d.o.o. registrirana
  na adresi 10000 Zagreb, Milice Mihičić 3 (u nastavku teksta: pružatelj usluge​) te je registrirana
  za NKD 96.01 – Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.
  Opći uvjeti poslovanja reguliraju uvjete pružanja usluga, prodaje proizvoda i najma od strane
  pružatelja usluga te obveze prema korisniku koji se služi tim uslugama ili kupuje proizvode (u
  nastavku teksta: korisnik​)
  Potpisivanjem Ugovora ili Narudžbenice, korisnik prihvaća uvjete korištenja usluga propisane
  ovim općim uvjetima poslovanja.
 2. OPIS POSLOVNICE MUNDI
  Poslovnica Mundi je prodajno mjesto gdje korisnicima naših usluga prezentiramo naše usluge
  na području pranja i održavanja hotelskog, restoranskog i kućnog rublja, usluge najma
  ugostiteljskog rublja, prodaju svih vrsta ugostiteljskog rublja te održavanje i čišćenje poslovnih i
  apartmanskih prostora. Osim prezentacije usluga u našim poslovnicama, izvršavamo u većem ili
  manjem obimu, ovisno o poslovnici i vrsti usluge, izvršenje samih usluga.
  U poslovnicama Mundi nastojimo uvijek nadograđivati naše usluge u korist korisnika te iz tih
  razloga su naše usluge podložne promjenama, i ne obvezujemo se održavati neizmjenjene
  pakete usluga kroz vremenski period.
 3. ZNAČENJE POJMOVA
  Opći uvjeti poslovanja ​Statim Mundi d.o.o predstavljaju popis ugovorenih klauzula na čiju se
  primjenu pozivaju stranke u ugovoru i svi korisnici usluga i proizvoda poslovnica Mundi.
  Poslovnica Mundi ​je prodajno mjesto gdje su našim postojećim ili budućim korisnicima
  dostupne naše usluge i proizvodi na uvid te se u njima i izvršava dio usluge koju pružamo
  korisniku.
  Ugovor ​je Ugovor o uslugama koje pružatelj usluge, poslovnica Mundi, pruži svojim korisnicima.